TERMENI ȘI CONDIȚII

Acest site este dedicat utilizării de către persoanele fizice și juridice în vederea informării, respectiv achiziționării de produse și servicii, comercializate/prestate de CLINICA SRL, în limita și cu aplicarea prevederilor conținute în „Condițiile” de mai jos.

1. DEFINIȚII:

Clinica de Nutriție este denumirea comercială a CLINICA SRL, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Iași, Schitu Duca, având sediul în Iași, Șos. Păcurari nr. 70, bl. 550, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/526/2016, având CUI: 35726961.

VÂNZĂTOR este numit CLINICA SRL.

SITE – domeniul online www.clinicadenutritie.ro

PACHETE CONSILIERE ONLINE: reprezintă acele servicii medicale DE CONSILIERE (consultație online, pachete consultanță nutriție online) care sunt puse la dispoziția Utilizatorului la adresa web https://clinicadenutritie.ro/consiliere-online/Consiliere online și care pot fi achiziționate prin adresarea unei Comenzi, conform acestor Termeni și Condiții. Pachetele de servicii reprezinta un tot unitar, ele nu pot fi comandate sau achiziționate parțial.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la consultația online prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către Clinica de Nutriție și care achiziționează, în beneficiul său sau al altei persoane (Pacientul), Pachete de servicii medicale de consultanță nutriție.

BENEFICIAR sau PACIENT: persoană fizică în beneficiul căreia se efectuează Comanda și plata aferentă Pachetelor de servicii medicale de consiliere nutrițională și care va utiliza efectiv serviciile de nutriție incluse în acestea.

COMANDA:  este un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Servicii de pe Site (online) sau direct de la Vânzător (offline).

CONTRACT: reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client/ Participant/ Utilizator, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/ Participantului/ Utilizatorului.

 

2. ACORDUL DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE CONSILIERE NUTRIȚIONALĂ

Serviciile medicale de consiliere nutrițională pot fi utilizate numai in conformitate cu prevederile acestui set de Termeni și condiții.

Prevederile menționate aici constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) care guvernează raporturile dintre CLINICA SRL și orice Utilizator. Înainte de a utiliza Serviciile vă rugăm să citiți cu atenție acest set de Termeni și condiții.

Utilizarea Serviciilor, inclusiv a oricăror funcționalități ale Clinicii de Nutriție, constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții:

  • ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI;
  • INEXISTENȚA UNOR CIRCUMSTANȚE CARE AFECTEAZĂ CAPACITATEA LEGALĂ,
  • ACCEPTAREA DEPLINĂ ȘI RESPECTAREA TUTUROR PREVEDERILOR DIN ACEST CONTRACT, INCLUSIV A CELOR PRIVIND LIMITAREA RĂSPUNDERII Clinicii de Nutriție ȘI LEGEA APLICABILĂ.

Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat să acceseze sau să utilizeze Serviciile.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a platformei clinicadenutritie.ro Termenii și condițiile de utilizare a Clinicii de Nutriție. Utilizarea Serviciilor, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza Termenii și condițiile aplicabile, reprezintă acordul expres al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.

Fără a aduce atingere prevederilor aliniatelor de mai sus, pentru utilizarea Serviciilor, clinicadenutritie.ro poate solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest contract printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice).

PRIN BIFAREA CASUȚEI „SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE Clinicii de Nutriție” UTILIZATORUL ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST CONTRACT, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE, AȘA CUM SE FACE REFERIRE LA ELE ÎN ACEST CONTRACT.

 

3. POLITICA DE ACHIZIȚIONARE A PACHETELOR DE CONSILIERE NUTRIȚIONALĂ ONLINE:

Utilizatorul va accesa secțiunea Consiliere online și va opta pentru unul sau unele dintre Pachetele medicale de consiliere nutrițională.

Pentru plasarea unei Comenzi, Utilizatorul va accesa secțiunea https://clinicadenutritie.ro/consiliere-online/ și va completa formularul online privind programarea la consultație. Pentru finalizarea Comenzii, Utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăti online.

După efectuarea acesteia, Utilizatorul va primi din partea Clinicii de Nutriție un mesaj email de confirmare. În termen de 2 zile lucrătoare de la momentul primirii mesajului de confirmare a Comenzii, Beneficiarul va fi apelat pentru stabilirea programării pentru efectuarea consultației de nutriție online.

În cazul în care nu va fi apelat în acest termen vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: cmdnutritie@gmail.com

Clinica de Nutriție se obligă să livreze Serviciile online pe teritoriul României și internațional, pe platformele stabilite de Whatsapp, Zoom sau Skype. Pachetele de consiliere nutrițională online și informațiile privind Pachetele pot fi oricând modificate de Clinica de Nutriție.

Accesarea efectivă a serviciilor medicale de consiliere nutrițională se realizează prin programarea acestora prin intermediul recepției Clinicii de Nutriție, în limita și în intervalele disponibile.

Utilizatorul își asumă corectitudinea și exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale și ale Beneficiarilor.

 

4. PREȚUL SERVICIILOR DE NUTRIȚIE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ ONLINE:

Plata aferenta Pachetelor de consiliere online comandate prin intermediul platformei clinicadenutritie.ro poate fi efectuată prin intermediul platformei online cât și prin transfer bancar. Mai multe detalii privind datele bancare se pot solicita la adresa de e-mail: cmdnutritie@gmail.com

Toate tarifele aferente Pachetelor sunt exprimate în lei (RON) și sunt afișate în secțiunea Consiliere Online.

Clinica de Nutriție nu percepe nici un comision suplimentar pentru plățile online.

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează in lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respective.

În cazul plăților online, Clinica de Nutriție nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Utilizatorul.

Prin intermediul platformei clinicadenutritie.ro se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD, MAESTRO, daca au cod CVV2/CVC2.

Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți BT Pay.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plată BT Pay. Clinica de Nutriție nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră și nu va solicita niciodată codul PIN al cardului dumneavoastră.

Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, Clinica de Nutriție folosește platforma BT Pay.

Clinica de Nutriție a luat toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, dar transmiterea datelor și informațiilor revin exclusiv Utilizatorului.

Datele introduse pentru generarea comenzilor, cu excepția celor legate de cardul bancar (număr de card, data expirării etc) vor fi utilizate numai în concordanță cu procedurile Clinica de Nutriție, în scopul prevenirii oricărui acces neautorizat.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Comandă.

ÎNTRUCÂT UTILIZATORUL POATE COMANDA SERVICIILE DORITE ȘI ÎN MOD INDIVIDUAL PRIN PROGRAME LUNARE CU POSIBILITATEA DE A FI PRELUNGITE LA CERERE, PRIN MIJLOACELE PUSE LA DISPOZIȚIE DE CLINICA SRL, NEACCESAREA TUTUROR SERVICIILOR DIN PACHET, DIN MOTIVE NEIMPUTABILE CLINICA SRL, NU CONFERĂ DREPTUL UTILIZATORULUI DE A-I FI RAMBURSATĂ O PARTE DIN PREȚUL ACHITAT PENTRU PACHETUL DE SERVICII MEDICALE.

 

5. DREPTUL DE RETRAGERE

Utilizatorul are dreptul conform prevederilor  OUG 34/2014 să notifice în scris  Clinica de Nutriție că renunță la achiziționarea Pachetului de consiliere nutrițională online, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii de către Utilizator a mesajului de confirmare privind primirea Comenzii.

SOLICITARE DE RETURNARE. Utilizatorul trebuie să trimită de pe adresa de e-mail cu care s-a înregistrat pe acest site către adresa cmdnutritie@gmail.com ce trebuie să conțină cererea explicită de retur, datele de identificare ale Utilizatorului, datele de identificare ale comenzii, contul bancar al Utilizatorului în care se dorește returnarea sumei și sucursala la care este deschis contul.

În ipoteza în care utilizatorul renunță la achiziționarea serviciului de nutriție conform acestei clauze, Clinica de Nutriție nu va mai presta acel serviciu.

SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

  • contractele de prestări de servicii, după începerea prestării serviciilor din pachetul contractat, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după inițierea executării Contractului de către Vânzător.

6. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majora, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui, respective prezentarea unor alternative.

Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

7. LEGEA APLICABILĂ:

Legea aplicabilă raporturilor juridice generate prin accesarea Serviciilor de consiliere online ale Clinicii de Nutriție este legea română.

 

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL/ POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE:

Politica de securitate a datelor: https://clinicadenutritie.ro/politica-de-confidentialitate/

 

 9. POLITICA FIȘIERELOR COOKIES

Politica privind fișierele cookies : https://clinicadenutritie.ro/politica-privind-fisierele-cookies/